โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
คำอวยพรในวารดิถีขึ้นปีใหม่

(นายชวลิต กาญจนชัยภูมิ)
ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) อำนวยพรให้ท่าน ครอบครัว และบริวาร ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นมูลนิธิลำดับที่ 1 ของประเทศไทย มีประวัติยาวนานกว่า 113ปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2448 และพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน 100 ชั่ง (ในสมัยนั้นมูลค่าเท่ากับ 8,000 บาท) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ พร้อมทั้งพระราชทานตู้ไม้สัก มีพระปรมาภิไธยย่อ จปร. พร้อมตราพระเกี้ยว จำนวน 2 องค์เพื่อเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 600,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

คณะกรรมการสมัยที่ 12 ยังคงสืบสานปณิธานของคณะผู้ก่อตั้ง โดยให้บริการทั้งการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบันแก่ผู้ป่วยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ซึ่งแผนกแพทย์แผนจีนยังคงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและแจกจ่ายยาจีนโดยไม่คิดมูลค่า

ส่วนแผนกแพทย์แผนปัจจุบันรักษาผู้ป่วยโดยมิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการและยังมีการร่วมมือกับทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจัดตั้งโครงการฟอกไตเพื่อรักษาผู้ป่วยยากไร้โดยปรับปรุงอาคารแพทย์แผนจีนเดิมมาเป็นหน่วยไตเทียมอัจฉริยะให้บริการจำนวน 12 เตียงและห้องฟอกไต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอีกจำนวน 18 เตียง รวมทั้งปรับปรุงอาคารแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 3 เพื่อเปิดแผนกทันตกรรม นอกจากนี้ ทุกเช้าวันอาทิตย์ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดแก่ประชาชนที่มาออกกำลังกาย ณ สวนลุมพินีโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ทุกคน

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสมัยที่ 12 ได้ร่วมกันบูรณะหลังคาเก๋งประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) โดยใช้เวลา 8 เดือนเศษจึงแล้วเสร็จ ทำให้เก๋งดังกล่าวมีความสวยงามดังเดิม เพื่ออุทิศถวายแด่องค์พระ อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) ซึ่งเป็นศิลปกรรมชั้นเอกสมัยราชวงศ์ถังโดยแกะสลักจากไม้ชั้นดีทั้งท่อน มีความประณีตงดงามสมกับเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั่วไป

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ขอส่งความปรารถนาดีแด่ผู้อุปถัมภ์ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมทั้งสนับสนุนกิจการด้านสาธารณกุศลของมูลนิธิมาโดยตลอด ทำให้โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ

 

 

(นายชวลิต กาญจนชัยภูมิ)
ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
 
 

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ที่อยู่ : 606 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Thianfah's Modern Medical Department Telephone Number : 66(0)2-2330955-6
Thianfah's Office Telephone Number : 66(0)2-2372191-4, Fax Number : 66(0)2-2343278
E-Mail: thianfah@hotmail.com

Network by Thaicn.com