โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
    เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงกรุงเทพ ไม่ว่าใครก็ตามแต่ก็ต้องมาไชน่าทาวน์ที่ถนนเยาวราช ที่นี่เป็นไชน่าทาวน์ที่สมบูรณ์แบบและมีเอกลักษณ์ที่สุด
    เมื่อเดินเข้ามาโรงพยาบาลเทียนฟ้า ก็จะเห็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) และจะเห็นได้ว่าสองข้างและผนังด้านหลังจะพบสมบัติล้ำค่า 3 สิ่งของโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ิ
    1.ผู้ก่อตั้ง
    ผนังด้านหลังของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร แกะสลักจากไม้เนื้อหอมลงรักปิดทอง) มีรูปภาพที่แขวนไว้ด้านบนทั้งหมด 6 ท่าน คือรูปพ่อค้าชาวจีน 6 คน คือ นายโง้วเหมียวง้วน (จีนล่ำซำ), นายเล่ากี่ปึ้ง (พระยาภักดีภัทรากร), นายกอฮุยเจี๊ยะ, นายเหล่าชอเมี้ยง (พระเจริญราชธน), นายเฮ้งเฮ่งจิว และนายเตียเกี้ยงซำ (หลวงโสภณเพชรรัตน์) ได้ร่วมใจกันสละเงินรวมเป็นค่าเงินประมานได้ 8,000 บาทในปัจจุบันและได้ชวนพ่อค้าชาวจีน ประชาชนทั่วไปร่วมกันสบทบทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวน 2 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวาบริเวณเขตสัมพันธวงศ์ ถนนเยาวราช เป็นเงิน 52,000 บาท เพื่อให้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเทียนฟ้าในปัจจุบัน
    ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมา 108 ปีแล้ว แต่ประธานกรรมการทุกสมัยก็ยังคงเจตนารมย์เดิมของท่านทั้งหก คือ ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและผู้ยากไร้โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น
    2.ตู้ไม้สักพระราชทาน
    โรงพยาบาลสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2446 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมอบตู้ไม้สักเพื่อเป็นที่ระลึก และยังทรงให้พรแก่โรงพยาบาลว่า ”ขอให้โรงพยาบาลนี้รักษาคนให้หายเร็ว” และทรงให้พรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่มอบเงินทุนแก่โรงพยาบาลอีกว่า “ขอให้มีความสุขกายสบายใจ อายุยืนยาวและมีกิจการที่รุ่งเรือง” ในเวลาเดียวกัน ทรงมอบทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดตั้งขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานจีนแต้จิ๋ว มีหงส์อันเป็นตัวแทนของสตรีเพศ ดอกโบตั๋นและค้างคาว เพื่อบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง โดยมีพ่อค้าชาวจีนและประชาชนทั่วไปร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลนี้เพื่อเยียวยา รักษาชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามายังประเทศไทย ด้วยการรักษาแบบแพทย์แผนจีน
        ในทุกๆปีใหม่ของจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเพื่อสักการะบูชาพระอวโลกิเตศวร(กวนอิม)ด้วย
    3.สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
    องค์พระอวโลกิเตศวร (กวมอิม) ของโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินั้นมีจารึกไว้ว่า มีการยืนยันแน่ชัดจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งตรวจสอบกับภาพวาดที่เมืองตุนหวงแล้วว่าเป็นงานช่างศิลปกรรมชั้นเอกสมัยราชวงศ์ถังเป็นแน่แท้ โดยทำจากไม้ชั้นดีทั้งท่อนแกะสลักเป็นองค์พระอวโลกิเตศวร (กวนอิม) ทรงมีพระสิริโฉมงดงามที่หาใดเปรียบปานได้ไม่ ตั้งอยู่ที่วัดอันเล่อ เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศกราบไหว้บูชาและคุ้มครองทั่วทุกทิศ ก่อนที่ประเทศจีนจะมีการเปลี่ยงแปลงระบอบการปกครองนั้นมีการลำเลียงองค์พระอวโลกิเตศวร (กวนอิม) มาที่ฮ่องกงและต่อมาลำเลียงมาเก็บไว้ที่บ้านคหบดีคนหนึ่งในประเทศไทย บังเอิญว่าขณะนั้นนายจุลินทร์ ล่ำซำ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเดิมสมัยที่ 45-46 (ช่วงปี พ.ศ. 2500-2503) ทราบข่าวแล้วเห็นชอบและติดต่อคหบดีท่านนั้นที่จะอัญเชิญองค์พระอวโลกิเตศวร (กวนอิม) มาประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเพื่อทำการบูชา
 

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ที่อยู่ : 606 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Thianfah's Modern Medical Department Telephone Number : 66(0)2-2330955-6
Thianfah's Office Telephone Number : 66(0)2-2372191-4, Fax Number : 66(0)2-2343278
E-Mail: thianfah@hotmail.com

Network by Thaicn.com