โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
เรียนเชิญคณะผู้นำชาวจีนและองค์การกุศลต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชม (1)
ตึกโรงพยาบาลเทียนฟ้าเป็นตึกที่มีสีสันสวยงาม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายตึกใหม่
    ประธานกรรมการเกียรติคุณตลอดชีพโรงพยาบาลเทียนฟ้า คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายตึกใหม่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถถวายสักการะสมเด็จพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานลงพระนามเป็นที่ระลึก
    ประธานกรรมการเกียรติคุณตลอดชีพ คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดีและภรรยา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมายังโรงพยาบาลเทียนฟ้า
ประธานกรรมการเกียรติคุณตลอดชีพโรงพยาบาลเทียนฟ้า คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
    อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายพินิจ จารุสมบัติ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณสนธยา คุณปลื้ม, ประธานกรรมการเกียรติคุณตลอดชีพ คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี, กรรมการบริหาร คุณกิตติ อิทธิภากร, กรรมการปฏิคม คุณจิ้ง พิพัฒน์เวช ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ที่อยู่ : 606 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Thianfah's Modern Medical Department Telephone Number : 66(0)2-2330955-6
Thianfah's Office Telephone Number : 66(0)2-2372191-4, Fax Number : 66(0)2-2343278
E-Mail: thianfah@hotmail.com

Network by Thaicn.com