โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

หน่วยไตเทียมอัจฉริยะพลโท รศ.พญ.พรรณบุปผา ชูวิเชียร
แพทย์หัวหน้าแผนกไตเทียม

 

พันเอก(พิเศษ) นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
แพทย์ที่ปรึกษาแผนกไตเทียม

พันตรี นพ.บัญชา สถิระพจน์
แพทย์ที่ปรึกษาแผนกไตเทียม

 

พันตรีหญิง วรรณะ ประคองแก้ว
ผู้จัดการแผนกไตเทียม

 
 

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ที่อยู่ : 606 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Thianfah's Modern Medical Department Telephone Number : 66(0)2-2330955-6
Thianfah's Office Telephone Number : 66(0)2-2372191-4, Fax Number : 66(0)2-2343278
E-Mail: thianfah@hotmail.com

Network by Thaicn.com