โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
เรื่อง:   
ข่าวรูปภาพ นอกเหนือจากนี้  
โครงการสร้างศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ยังได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น มีผู้ให้การสนับสนุนอย่างมากมาย
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ยึดมั่นที่จะก่อสร้างศูนย์ไตเทียมมูลนิธิเทียนฟ้า มีผู้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนจากทุกสาขาอาชีพ
การก่อสร้างศูนย์แพทย์ไตเทียมเทียนฟ้ามูลนิธิ เขตมีนบุรี ได้รับการสนับสนุนบริจาคเงินสมทบทุนจากจากองค์กรการกุศลทุกสาขาอาชีพ
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ก่อสร้างศูนย์การแพทย์หน่วยไตเทียม เขตมีนบุรี โดยมีผู้สนับสนุนเงินสมทบเป็นจำนวนมาก
คณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 3 ท่าน นายวงศ์เกียรติ รักวานิชย์พงศ์ นายวิชัย ศิริปิติกุล นายสมภพ ติงธนาธิกุล บริจาคเงินสมทบทุนสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ไตเทียม ท่านละ1,000,000 บาท
นายอภิชาติ เจนสถิตวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ในเครือพี.ซี.ไอ. กรุ๊ปพร้อมกับภรรยา บริจาคเงินสมทบ 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนเงินในการสร้างศูนย์ล้างไต
นายประกอบ ตั้งงามจิตต์ ภรรยาของนายสงวน ตติยกวีและมูลนิธิเซียเซียง บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศล
นายสมัย กวักเพฑูรย์ นายติง อี้ เต๋อและนายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน บริจาคเงินสนับสนุน โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ท่านละ 1,000,000 บาท โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ประธานกรรมการเป็นผู้รับมอบเงินสนันสนุน
นางรัชนี ศรีศิลป นายกสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน ร่วมบริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นายบุญเจือ เอี่ยมพิกุล ประธานบริษัท พร้อมด้วยคุณฐิติมา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
คุณหม่า ซิ่ง กั๋ว บริจาคเงินสนับสนุน 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
โรงพยาบาลเทียนฟ้าจัดงานเทศกาลเทกระจาด บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ยากไร้
นายชวลิต กาญจนชัยภูมิและนางจินตนา กาญจนชัยภูมิ บริจาคเงินจำนวนหนึ่งล้านให้โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อสมทบสร้างศูนย์ล้างไต
นายเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์ บริจาคแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 120,000 บาท
นายสมเกียรติ เหล่าทวีสุข, ภรรยาของนายสุชาติ เศรษฐีวรรณ, นายหลี่ เตียนเฉิง, นายจาง ฮ่านอี้ มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อสร้างศูนย์ล้างไตในเขตมินบุรี เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน
โรงพยาบาลเทียนฟ้า จัดพิธีรำลึกองค์เจ้าแม่กวนอิม โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, นายอำนาจ อมรมณีกุลเป็นประธานในพิธีและจุดธูปเทียนบูชา
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ รับมอบเงินบริจาคจากนายวิชชา พนาจารย์และคณะ จำนวน 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)
นายสมชาย เอกวิริยะกิจและภรรยา ได้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 200,000 บาท
นายหลี่ ฮ้าวหยางพร้อมด้วยภรรยานางอู่ หยู่เฟย เดินทางมาจากมณฑลเหอเป่ยประเทศจีน เพื่อมากราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 500,000 บาท
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุลอุปนายกสมาคมแต้จิ๋วพร้อมกับภรรยา มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 200,000 บาท
นายชัยโรจน์ พิทยาธิกุลให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 1,000,000 บาท
ผู้นำชาวจีนอาวุโส สนับสนุนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อสร้างศูนย์การแพทย์ไตในเขตมีนบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
นายผิน อักษรานุวัตรและภรรยานางเสาวณีย์ อักษรานุวัตร มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท
นายไช่ ฉิวฉวนพร้อมกับครอบครัว บริจาคเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
นายสรรเสริญ จุฬางกูร สนับสนุนเงินบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 200,000 บาท
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 คณะกรรมการสมัยที่ 13 เพื่อหารือเกี่ยวกับในการพัฒนาในความสามัคคีและความร่วมมือ โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศเป็นประธานในการประชุม
นางหลี่ หยูหยวน ฉลองการสนับสนุนอย่างเข้มงวดของโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบเงินบริจาค 100,000 บาทโดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ประธานกรรมหาร รับมอบและให้การขอบคุณ

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ที่อยู่ : 606 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Thianfah's Modern Medical Department Telephone Number : 66(0)2-2330955-6
Thianfah's Office Telephone Number : 66(0)2-2372191-4, Fax Number : 66(0)2-2343278
E-Mail: thianfah@hotmail.com

Network by Thaicn.com