พิธีรับตำแหน่งของคณะกรรมการสมัยที่9
 
 Address: 606 The King's Birthday Celebration Arch (China Town Gate),Yaowaraj Road, Samphanthawong District, Bangkok 10100
Thianfah's Modern Medical Department Telephone Number : 66(0)2-2330955-6
Thianfah's Office Telephone Number : 66(0)2-2372191-4, Fax Number : 66(0)2-2343278
E-mail: thianfah@gmail.com, jpthianfah@hotmail.com

Network by Thaicn.com